Alarmes i sistemes de seguretat per a bastides i obres

Nostres sistemes d'alarmes estan basats en la possibilitat de poder oferir diverses tecnologies per evitar que un intrús pugui accedir a l'habitatge a través de les bastides.


Disposem d'equips electrònics d'última generació que estan concebuts per treballar a la intempèrie en condicions climatològiques extremes. Mitjançant la col·locació estratègica dels sensors en l'estructura de la bastida, assegurem la protecció del mateix amb la màxima garantia.


● Dispositius:


Detectors amb Càmera


L'alta tecnologia dels nostres detectors amb càmera ens permet verificar a tot moment si el salt d'alarma ha estat una alarma real o ha pogut ser una falsa alarma.


Aquestes imatges podrem rebre-les en els nostres telèfons a més de rebre-la la Central Receptora d'Alarmes.


● Barreres infraroges


Aquest dispositiu de seguretat funciona com una xarxa de raigs creuats. Cada transmissor és llegit per tots els receptors, la qual cosa permet tenir un sistema de detecció d'alta seguretat i eficàcia, estudiat específicament per evitar falses alarmes.


De fet la detecció es produeix de manera diferenciada: quan s'interromp un sol raig, es retarda l'activació de l'alarma, mentre que si són dues o més raigs interromputs l'activació de l'alarma és inmediata.


● Detectors volumètrics


L'alta tecnologia dels nostres sensors volumètrics permet detectar les variacions tèrmiques i de moviment que es produeixin en la bastida.


Discriminen perfectament entre el dia i la nit i si les condicions climàtiques canvien (boira, vent, pluja, etc.) els sensors s'adapten per si sols a les noves condicions. La sensibilitat i capacitat de detecció es manté inalterables per no generar falses alarmes.


● Detectors de Cortina


Aquests detectors de cortina estan pensats per a l'exterior podent detectar a banda i banda de l'equip. Aquests tipus de detectors no generen cap tipus de falses alarmes.


● Prevenció de robatoris en habitatge amb bastides en façana i patis


● Tancar finestres i persianes accessibles des de les bastides.


● Tancar les finestres de l'escala accessibles des de les bastides.


● No exposar a la vista objectes de valor que puguin ser vists des de les bastides.


● Procurar la instal·lació de bastides amb mesures de Seguretat

Alarmes i sistemes de seguretat per a bastides i obres

anar Enrere

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat